Rioolproblemen snel opgespoord dankzij onze rioolinspecties

Weet u niet wat de oorzaak is van uw verstopte afvoer? Rioolontstopping M. Groenen draagt zorg voor diverse opsporingen. Zowel opsporingen van problemen die zich voordoen in het rioolstelsel als het lokaliseren van verborgen of onbekende riolen. Met behulp van onze detectieapparatuur en camera-inspecties brengen wij het probleem van uw verstopte riool in kaart.

Neem contact op

Camera-inspecties

Bij een camera-inspectie wordt er gebruikgemaakt van een glijdende rioolcamera. Deze camera wordt handmatig middels een glasfiberstaaf voortbewogen. Via dit systeem is het mogelijk om breuken, verzakkingen, wortelgroei of eventuele vervuilingen aan te tonen en te verhelpen.

Riooldetectie

Om onnodig graafwerk te voorkomen, maakt Rioolontstoppingen M. Groenen gebruik van verschillende detectieapparatuur. Met een zend- en ontvangstsysteem lokaliseren wij verborgen of onbekende riolen die wij via deze wijze in kaart brengen. Zo blijft geen enkel rioolprobleem voor ons verborgen!

Rookdetectie

Heeft u stankoverlast? Ook daar kan Rioolontstoppingen M. Groenen u bij helpen. Hiervoor gebruiken wij rookdetectie. Hierbij blaast een nevelapparaat rookgas in het rioolstelsel, waardoor het mogelijk is om breuken en stankoverlast op te sporen. Indien nodig kunnen wij deze repareren of vervangen.